Współpraca miedzynarodowa

W ramach współpracy międzynarodowej nasze wydawnictwo brało i nadal bierze czynny udział w projektach edukacyjnych dla dorosłych. Naszymi partnerami są instytucje kształcenia dorosłych i uczniów z wielu europejskich państw.

Od sierpnia 2012 Taurus był partnerem w PROGRAMIE SEKTOROWYM GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme - LLP) - New european training to WORK with families.

Od sierpnia 2008 do 2010r. Taurus był koordynatorem dwóch projektów międzynarodowych, które były realizowane w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga - Learning Partnership.

Od sierpnia 2007 do 2009r. Taurus był partnerem w projekcie
'E-AIDS' (E-AIDS - An e-learning environment for HIV/AIDS education). Projekt należy do akcji scentralizowanych zarządzanych przez Agencję Wykonawczą
(Executive Agency - EA) w Brukseli.

W latach 2005 - 2007 Taurus był koordynatorem projektu 'Edukacja na rzecz przeciwdzialania HIV/AIDS' w ramach programu Socrates Grundtvig2.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

New European Training to WORK with families
Otwórz Okno na Świat
Spójrz na siebie - rodzice wobec sytuacji wywołujących agresję

Multilateral Projects Lifelong Learning
“An e-learning environment for HIV/AIDS education”Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS


Nie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -