Dział: CzasopismaDodaj link

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
http://www.wsip.com.pl/czasop/prob.htm
Miesięcznik dla wychowawców placówek opieki całkowitej, internatów, świetlic, ogrodów jordanowskich, pracowników poradni wychowawczo-zawodowych,wychowawców klas. Specjalna wkładka: "Przygotowanie do życia".

Inspiracje
http://e mail: mkania@wom.kielce.pl
Inspiracje Pismo Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Kwartalnik poświęcony problemom nauczania i wychowania.
Adres redakcji: 25-378 Kielce, ul. Zgoda 7 tel. (0-41) 361-31-79, 361-35-29

Charaktery
http://kiosk.onet.pl/charaktery/
Miesięcznik poświęcony psychologii i edukacji psychologicznej oraz wykorzystaniu tej wiedzy w życiu. Skierowany do wychowawców,rodziców i młodzieży.
e-mail: charakte@intermedia.com.pl
Adres redakcji: 25-330 Kielce, ul. Wesoła 31

Po lekcjach
http://e mail: sekr_cm@bci.krakow.pl
Kwartalnik dla osób zajmujących się wychowywaniem młodzieży i organizowaniem jej czasu wolnego. Kolejne numery pisma mają charakter monograficzny. Zawierają eseje pisane przez psychologów, socjologów i filozofów, recenzje, felietony.

Remedium Fundacji ETOH
http://www.forum-liderow.pl/
Miesięcznik dostarcza wiadomości na temat: pomocy psychologicznej i psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej, badań potrzeb oraz problemów dzieci i młodzieży, niepokojących zjawisk społecznych (nadużywaniu narkotyków, alkoholu i innych używek)

Rodzice w Szkole
http://www.rodzice.vulcan.pl
Bezpłatne ogólnopolskie pismo redagowane i wydawane bezpośrednio przez rodziców. Problematyka uspołecznienia i demokratyzacji szkolnictwa publicznego, miejsca i roli rodziców w systemie edukacji. Prezentuje punkt widzenia rodziców, ich opinie i stanowisko

Wychowanie na co dzień.
http://www.szkolna.pl/akapit/wncd.html
Miesięcznik przeznaczony dla wychowawców nauczycieli i rodziców. Znajdują się w nim artykuły poświęcone problemom praktyki nauczania i wychowania, wkładki metodyczne z konspektami lekcji przedmiotowych.

Niebieska linia
http://www.pismo.niebieskalinia.pl/
Dwumiesięcznik wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Zajmuje się zjawiskiem przemocy w rodzinie i w innych relacjach. Wyniki badań, opisy procedur diagnostyczno-interwencyjnych oraz opisy konkretnych działań. Autorzy to wybitni specjaliści.

"Biblioteka w Szkole"
http://
Ogólnopolski miesięcznik metodyczny, instrukcyjny, informacyjny. Ukazuje sie od r. 1991. Ma najwiekszy zasięg ze wszystkich polskich czasopism metodycznych. Wiecej informacji: www.vulcan.edu.pl/biblioteka

Wychowanie w Przedszkolu
http://www.edupress.pl
Wychowanie w Przedszkolu – miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, studentów kierunków pedagogicznych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich. Czasopismo zamieszcza artykuły z zakresu psychologii, pedagogiki, teorii i prakt

Orzecznictwo w Sprawach Oświatowych
http://www.medd.isu.pl
Kwartalnik adresowany przede wszystkim do dyrektorów szkół i samorządowych jednostek organizacyjnych zajmujących się sprawami oświaty. W każdym numerze znajdują się najnowsze i najciekawsze orzeczenia sądowe z tego zakresu wraz z uzasadnieniami.

"Charaktery"
http://www.charaktery.com.pl
nowa strona miesięcznika psychologicznego "Charaktery"

"Psychologia w Szkole"
http://www.charaktery.com.pl
kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców

Głos Pedagogiczny
http://glospedagogiczny.pl
"Głos Pedagogiczny" to pismo kierowane do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli. To pierwsze na rynku czasopismo dostosowane do realiów i wymagań dzisiejszej szkoły.Tworzone przy współpracy wybitnych wizytatorów, dyrektorów szkół, psychologów. Doskona

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -