Zasady wydawania zaświadczeń

Na łamach portalu istnieje możliwość realizacji odpowiednich działań związanych z awansem zawodowym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego) poprzez:
 • udział w różnych formach kształcenia,
 • doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (publikacje),
 • Wyżej wymienione działania potwierdzone zostaną odpowiednimi zaświadczeniami wystawionymi przez redakcję portalu www.wychowanie.pl

Zaświadczenie o publikacji można dołączyć do § 8 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 (Dz.U.Nr 214, poz.1580) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: 'umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć'


KURSY I SZKOLENIA


Portal wychowanie.pl umożliwia uczestnictwo w kursach i szkoleniach internetowych podnoszących kwalifikacje, co jest wymagane do awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 (Dz.U.Nr 214, poz.1580).

 1. szkolenie nie wymaga wyjazdów poza miejsce zamieszkania
 2. umożliwia naukę w dniach i godzinach wybranych przez uczestnika
 3. forma szkolenia jest tańsza od tradycyjnej
 4. doskonali umiejętność wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
 5. nie wymaga konieczności posiadania stałego łącza, przez co nie obciąża uczestników dodatkowymi kosztami
 6. komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
 7. zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia zawiera informacje o tematyce szkolenia/kursu oraz formie (szkolenie/kurs przez Internet), co spełnia wymogi Rozporządzenia MEN dotyczące doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 8. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ kursu uczestnik otrzymuje listem poleconym szczegółowe informacje dotyczące szkoleń/kursów (program, formularz, cennik) zgodne z informacjami zamieszczonymi na stronach www.wychowanie.pl

PUBLIKOWANIE
 1. Portal Wychowanie wydawany przez Taurus Edukacja i Kultura umożliwia publikację prac, co jest wymagane do awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 (Dz.U.Nr 214, poz.1580). Publikacja może mieć więcej niż jednego autora.
 2. Materiały własne należy przysłać w załączniku na adres e-mail: publikacje@wychowanie.pl (jedna publikacja - jeden plik w załączniku);
 3. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie dokumenty w formacie tekstowym. Po przesłaniu propozycji publikacji w ciągu maksymalnie 4 dni autor otrzymuje potwierdzenie otrzymania przez redakcję serwisu materiału do opublikowania;
 4. Umieszczenie publikacji w serwisie następuje w ciągu 7 dni;
 5. Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na ich opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl imienia, nazwiska, adresu e-mail i nazwy szkoły w której pracuje autor publikacji oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania publikacji na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Taurus Edukacja i Kultura dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r.
 6. W przypadku nie wyrażenia zgody na upublicznienie danych, należy podać nick (pseudonim), którym zostanie podpisany tekst publikacji;
 7. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną publikowanych materiałów;
 8. Prawa autorskie do artykułów publikowanych należą do ich autorów, redakcja zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania zmian edycyjnych w przysłanych materiałach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmiana tytułów itp.);
 9. Autor publikacji zgadza się z zasadami publikacji w serwisie wychowanie.pl dotyczącymi praw autorskich. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich.
 10. Nie będą publikowane materiały zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia publikacji w serwisie z innych przyczyn, o których autor zostanie poinformowany drogą elektroniczną;
 12. Nie pobiera się opłat za publikację;
 13. Osoba publikująca ma prawo do otrzymania zaświadczenia o publikacji na określonych przez redakcję serwisu zasadach.
 14. Zaświadczenia potwierdzenia publikacji wydawane są wg zamieszczonego cennika.
 15. Autorzy, których publikacje wybrane zostaną przez redakcję do działu Gorące tematy otrzymają zaświadczenie o publikacji bezpłatnie.
W przypadku akceptacji przedstawionych wyżej warunków należy przesłać na adres e-mail: publikacje@wychowanie.pl zawierający:
 1. zgodę na opublikowanie i umieszczenie w serwisie internetowym www.wychowanie.pl imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nazwy szkoły (instytucji oświatowej), w której pracuje autor oraz wykorzystania zawartości strony do rozpowszechniania publikacji na nośniku CD-ROM. Jeśli autor nie wyraża zgody - należy to zaznaczyć;
 2. materiał przeznaczony do opublikowania (w załączniku);
 3. dział, w którym autor proponuje zamieszczenie publikacji:
  • artykuły
  • scenariusze i konspekty
  • programy autorskie
  • inne(plany pracy, plany rozwoju zawodowego, plany dydaktyczne, plany wychowawcze, projekty dydaktyczno-wychowawcze, regulaminy, WSO itp.)
 4. dane potrzebne do wydruku potwierdzenia publikacji:
  • imię i nazwisko, nick (pseudonim)
  • posiadane stopnie, tytuły naukowe itp.,
  • miejsce pracy (nazwa szkoły, instytucji oświatowej itp.),
  • data i miejsce urodzenia,
  • dokładny adres zamieszkania;
  • telefon kontaktowy -zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji danych osoby zgłaszającej
  • adresu e-mail (w przypadku posiadania)
  • oświadczenia zgody na publikację (zgodnie z p.7)
  • tytułu publikacji
  Podając powyższe dane osobowe autor bierze pełną odpowiedzialność za ich zgodność z prawdą oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Taurus Edukacja i Kultura w serwisie www.wychowanie.pl Zobowiązuje się jednocześnie do uiszczenia opłaty za wystawienie zaświadczenia dokonania publikacji (przelew na konto Dodatkowo - jeżeli zachodzi taka potrzeba - można w e-mail zawierającym dane osobowe zgłosić chęć otrzymania rachunku. Druk potwierdzający publikację (zaświadczenie) zostanie wysłany w terminie do 7 dni od momentu otrzymania przez nas wszystkich wymaganych dokumentów (artykuły, zgoda na publikację, dowód wpłaty).

Cennik
(ceny brutto)

Umieszczenie publikacji w serwisie bezpłatne
Zaświadczenie potwierdzenia publikacji:
do 3 publikacji 40 zł
każdy następny dokument 15 zł
Wykonanie płyty CD-ROM z zawartością off-line serwisu www.wychowanie.pl 40 złNumer konta bankowego, na który należy kierować wpłaty:


30 2130 0004 2001 0664 1732 0001
Volkswagen Bank Polska S.A
Taurus Edukacja i Kultura
05-825 Grodzisk Maz.
ul. E. Orzeszkowej 24


wzór zaświadczeniaNie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -