Dział: Scenariusze i konspektyDodaj artykuł

Poznajmy się – zajęcia integracyjne

Joanna Szarecka

Temat: Poznajmy się—zajęcia integracyjne

Odbiorca: Uczestnikami zajęć są uczniowie 1 klasy gimnazjum na początku roku szkolnego. Tworzą25-osobowąklasęszkolną, która się nie zna. Mają13-14 lat. Zajęcia przewidziane zostały na lekcję wychowawczą lub wychowanie do życia w rodzinie; zajęcia są obowiązkowe.

Miejsce zajęć: sala szkolna

Czas zajęć:45 minut

Cele:

- wstępna integracja i poznanie grupy

- rozwijanie umiejętności rozmowy z koleżankami i kolegami (dialog między uczniami)

- pobudzenie twórczego myślenia

- budowanie świadomości tego jaki/jaka jestem

- przestrzeganie przyjętych regułw zabawie i pracy

Metody:praca plastyczna, burza mózgów, zabawa integrująca grupę

Środki dydaktyczne:arkusz szarego papieru, karteczki z konturami ptaków, klej, kartoniki z nazwami zwierząt

Przebieg zajęć:

1. Wstęp —Jakim jesteś ptakiem? (7 minut):

Uczestnicy zajęć wybierają kontur ptaka, na którym zapisują swoje imię. Nauczyciel podpowiada, aby wybrać ptaka, z którym jesteśmy w stanie się utożsamić. Następnie naklejają go na przygotowany arkusz papieru, na którym narysowane jest drzewo. Chętni uzasadniają swój wybór.

Komentarz nauczyciela — drzewo to nasza klasa.

Burza mózgów — prowadzący pyta uczniów:

- co nas łączy?

- w czym jesteśmy podobni?

Propozycje wspólnych cech wpisujemy w drzewo na pniu i gałęziach, które później zawiśnie w widocznym miejscu klasy.

2. Prowadzący określa cel spotkania. Celem zajęć jest wzajemne poznanie się, uświadomienie tego, jacy jesteśmy oraz stworzenie serdecznej atmosfery.

3. Ćwiczenie (13 minut):

Zastanów się i zapisz na kartce, jakie zwierzę chciałbyś mieć i dlaczego (ważne uzasadnienie!).

Po wykonaniu ćwiczenia prowadzący dzieli losowo uczestników na 5 grup i prosi, bo porozmawiali o tym, co napisali. Następnie chętni dzielą się na forum klasy tym, czego dowiedzieli się o kolegach/koleżankach.

4. W tych samych 5-osobowych grupach liderzy losują kartki z przykładami zwierząt:

- Pies Szympans Żółw

- Koń Lew Szczur

- Osioł Lis Delfin

- Pszczoła Kozica Kameleon

- Żmija Wielbłąd Kot

Zadaniem uczniów jest ustalenie ich zalet i wskazanie, jak można te cechy wykorzystać w życiu (przykłady). Grupa wybiera jedno zwierzę i przedstawia wnioski w formie plakatu reklamowego, następnie prezentuje go klasie (15 minut).

5. Zakończenie —zabawa ruchowa „Chodzimy jak...”- prowadzący informuje uczniów, aby starali się naśladować ruchy, odgłosy zwierząt, które pokazują kolejni reprezentanci grup (5 minut).

6. Na koniec uczniowie na chwilę siadają i dzielą się w rażeniami ze spotkania (5 minut).

Korzyści:

- poznanie siebie

- umiejętność słuchania

- umiejętność współpracy

- dostrzeżenie analogii między światem zwierząt a światem ludzi

- integracja zespołu

- rozluźnienie atmosfery


Nie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -