Dział: Scenariusze i konspektyDodaj artykuł

Konspekt lekcji z Wychowania do życia w rodzinie

mgr Magdalena Jakubowska

Konspekt lekcji z Wychowania do życia w rodzinie dla klas II Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Technikum.

Prowadząca : mgr Magdalena Jakubowska

Temat: Płodność pary małżeńskiej.

Cele:

- uświadamia sobie potrzebę współodpowiedzialności za prokreację,

- wie co oznacza, że kobieta i mężczyzna są płodni,

- wie kiedy jakie objawy występują u kobiety gdy jest płodna,

- wie kiedy mężczyzna jest podny,

- wie co to jest naturalne planowanie rodziny, i na czym polega.

Czas trwania: 45 min.

Metody techniki pracy z grupą

- wykład,

- burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

- tablica, kreda,

- karty pracy (załącznik nr 1),

- materiały informacyjne.

Przebieg lekcji:

1. Powitanie podanie tematu lekcji.

2. Część organizacyjna — omówienie poszczególnych etapów, które będą przeprowadzone na zajęciach.

3. Realizacja tematu:

Nauczyciel przedstawia uczniom, iż szczęśliwy związek małżeński zależy w dużej mierze od dojrzałości osobowej obydwojga małżonków. Powinny być to osoby odpowiedzialne , posiadać poczucie rzeczywistości oraz kształtować w sobie umiejętność wczuwania się w potrzeby i nastroje drugiego człowieka. Bardzo ważna jest również dobre poznanie przyszłego współmałżonka, aby w przyszłości uniknąć gorzkich zawodów. Następnie prowadzący pyta uczniów co rozumieją przez słowo płodność kobiety i mężczyzny. Uczniowie po zastanowieniu się odpowiadają, że jest to zdolność do posiadania potomstwa. Nauczyciel krótko charakteryzuje na czym polega płodność. Płodność człowieka uwarunkowana jest zdolnością wytwarzania komórek płciowych.

Następnie nauczyciel rozróżnia płodność kobietyi mężczyzny i ją określa. Płodność kobiety jest cykliczna, uzależniona od zmian hormonalnych zachodzących podczas każdego cyklu miesiączkowego. Oznacza to, że czas w którym kobieta może przy udziale mężczyzny począć dziecko występuje jeden raz w cyklu miesiączkowym, bez względu na to jak długo trwa cykl. Płodność kobiety trwa od chwili osiągnięcia dojrzałości płciowej do ostatniej miesiączki w życiu - tzw. menopauzy, która występuje około 50 - 55 roku życia. Komórka jajowa, jeżeli nie napotyka na swojej drodze plemnika, obumiera w ciągu 12 - 24 godzin.

Płodność mężczyznyjest stała, oznacza to, że mężczyzna od osiągnięcia dojrzałości płciowej do późnej starości jest stale płodny. Okres życia plemników, po opuszczeniu ciała mężczyzny, zależy od warunków, w których się znajdą. Jeśli natrafią na sprzyjające warunki - śluz typu płodnego - żyją i są zdolne do zapłodnienia 3 — 5, a nawet 7 dni.

Wspólna płodność pary ludzkiej zależy od czasu przeżycia plemników w śluzie szyjkowym (do 7 dni) i czasu przeżycia komórki jajowej po jajeczkowaniu.

Tak więc warunkami umożliwiającymi poczęcie dziecka są :
- żywa komórka jajowa, - żywy plemnik,
- śluz szyjkowy typu płodnego.

Odpowiedzialne rodzicielstwo to ważny problem dla każdego małżeństwa. Właściwe rozwiązanie w tym względzie można znaleźć w wyniku poznania samej natury. A poznaniu temu służą z pewnością metody naturalne (owulacyjna, termiczna i objawowo-termiczna), oparte na naturalnym przebiegu rytmu płodności. Ich podstawę stanowią dwa ważne objawy w organizmie kobiety: różnice w wysokości temperatury ciała w cyklu miesiączkowego oraz wydzielina śluzowa w okresie płodności.

Naturalna metoda planowania rodziny umożliwia naturalne współżycie seksualne i odpowiedzialne przekazywanie życia. Metoda ta nazywana jest metodą ekologiczną, gdyż jest zgodna z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego i sprzyja zdrowiu kobiety. Można więc planować rodzinę bez stosowania jakichkolwiek środków zaburzających naturalne procesy biologiczne. Skoro zabiegamy o czystość ziemi, wód, powietrza, dlaczego nie zadbać o miejsce, w którym poczyna się i rozwija każdy człowiek?

Za początek cyklu miesiączkowego przyjmuje się pierwszy dzień miesiączki, za koniec - ostatni dzień przed następna miesiączką. Kulminacyjnym punktem cyklu jest jajeczkowanie (owulacja). Ten moment dzieli cykl na dwie fazy: dojrzewanie komórki jajowej (faza I) i ciałka żółtego (faza II).

Faza I - zwiększa się ilość hormonów estrogenów, dzięki czemu:

1. W pęcherzyku jajnikowym rośnie i dojrzewa komórka jajowa.

2. Temperatura ciała utrzymuje się w tym okresie na niższym poziomie.

3. Błona śluzowa macicy, która w czasie miesiączki złuszcza się i została wydalona razem z krwią miesiączkową. Teraz stopniowo odtwarza się i rozrasta.

4. Szyjka macicy, zwykle dość twarda i zamknięta, kilka dni przed owulacją staje się bardziej miękka i lekko się rozwiera.

5. 4-5 dni przed owulacją, gruczoły szyjki macicy zaczynają wytwarzać specyficzna wydzielinę śluzową, która poprzez pochwę spływa na zewnątrz. Początkowo jest to zwykle śluz gorszej jakości, zmieniający się następnie w śluz dobrej jakości, odznaczający się charakterystycznymi cechami: jest przejrzysty, szklisty, śliski, wilgotny i ciągnący się. Z wyglądu przypomina surowe białko jaja kurzego.

Z dniem jajeczkowania kończy się pierwsza faza cyklu miesiączkowego. Długość tej fazy nie jest stała, może być dłuższa lub krótsza.


Nauczyciel przypomina uczniom, czym jest jajeczkowanie to zjawisko kulminacyjnym cyklu. Gdy komórka jajowa dojrzeje, otaczający ją pęcherzyk pęka, a jajeczko wydostaje się z niego i zostaje zassane przez do jajowodu. Po owulacji jajeczko żyje ok. 12 godzin. Jeżeli w tym czasie nie spotka się z plemnikiem plemnikiem nie zostanie zapłodnione, zanika, a w dwa tygodnie później występuje miesiączka.

Faza II - zaczyna się po jajeczkowaniu i trwa do ostatniego dnia przed wystąpieniem miesiączki. Długość jej jest raczej stała i wynosi średnio 12-16 dni (czasem 10-17 dni). W miejscu pękniętego pęcherzyka, z którego wydostała się dojrzała komórka jajowa, tworzy się ciałko żółte, które produkuje progesteron - hormon drugiej fazy cyklu. Działa on następująco:

1. Wpływa na dalszy rozwój i rozpulchnienie błony śluzowej jamy macicy.

2. Blokuje dojrzewanie następnego pęcherzyka.

3. Temperatura ciała kobiety podnosi się o parę kresek i obniża się dopiero tuż przed wystąpieniem miesiączki.

4. Szyjka macicy zamyka się i twardnieje.

5. Śluz gęstnieje, staje się nieprzenikliwy.

6. Kobieta staje się bardziej wrażliwa, potrzebuje czułości i opiekuńczości.

Znajomość procesów zachodzących w ciele kobiety pozwala na stosowanie naturalnych metod planowania rodziny, które opierają się na naukowo zbadanych i potwierdzonych zasadach. Poczęcie dziecka jest możliwe tylko w okresie okołoowulacyjnym. Okresowi jajeczkowania towarzyszą charakterystyczne, dające się zaobserwować objawy

Kobieta jest płodna tylko przez 4% swego życia. Wniosek ten jest wynikiem zestawienia kilku faktów: płodność kobiety zaczyna się od około 12-15 roku życia a kończy się około 50 roku, w pozostałym okresie życia płodność kobiety trwa tylko przez bardzo krótki czas w każdym cyklu miesiączkowym, wyłącznie wtedy, gdy komórka jajowa zostaje uwolniona z jajnika.

Zatem kobieta jest przeważnie niepłodna, z wyjątkiem kilku dni, podczas których dojrzała komórka jajowa opuszcza jajnik. Możemy określić w każdym cyklu miesiączkowym czas płodności kobiety.

Cykl menstruacyjny, który zaczyna się krwawieniem miesięcznym (miesiączka), a kończy się

Na zakończenie nauczyciel rozdaje karty pracy i prosi uczniów o ich wypełnienie. Po kilku minutach wybrany uczeń odczytuje wytwór swojej pracy (załącznik nr 1).

Załącznik nr 1

Zadanie 1

Połącz dwie części rozdzielonych zadań :

  1. Zdolność człowieka do rozmnażania ciążąca na kobiecie i mężczyźnie

musi kojarzyć się z dojrzałością którzy muszą dorosnąć do roli matki i ojca.

2. Związkowi mężczyzny i kobiety organizmu pod względem biologicznym,

Towarzyszyć musi więź uczuciowa. emocjonalnym i społecznym.

3. Możliwość posiadania potomstwa zaspokojona potrzeba kochania kogoś

jest związana z ogromną i bycia kochanym.

odpowiedzialnością.

Zadanie 2

Jakie cechy charakteryzują płodność kobiety i płodność mężczyzny?

Odpowiedz na poniższe pytania:

a) zdolność do posiadania potomstwa ……………………………………(8 liter)

b) zapewnienie ciągłości biologicznej rodzinie …………….………..(10 liter)

c) rodzenie potomstwa ……………………………(11 liter)

d) komórka bez której nie nastąpi zapłodnienie ………………………….(6 liter)


Nie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -