Dział: Programy autorskieDodaj artykuł

Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki i przyrody (blok matematyczno – przyrodniczy)

Zofia Andrzejczak-Tomys

Temat projektu: „Trzy pory roku z życia szkoły - obserwujemy przyrodę”. Projekt edukacyjny realizowała: Zofia Andrzejczak-Tomys (przyroda) i Marta Hedrych (matematyka) Projekt realizowany jest w klasach IV, V i VI Szkoły Podstawowej przez cały rok szkolny 2008/2009. I. Cele główny: - zapoznanie uczniów z różnicami występującymi podczas zmian pór roku II. Cele szczegółowe: - rozwijanie umiejętności współpracy w grupie - kształtowanie umiejętności obserwacji - korzystanie ze źródeł informacji, dokonywanie selekcji wiadomości - rozwiązywanie zadań matematycznych o tematyce przyrodniczej dotyczących liczb naturalnych oraz wielkości określających czas (miesiąc, doba godzina). III Środki dydaktyczne: - kalendarz pogody - album liści -prace plastyczne - karty pracy do obliczeń matematycznych i opisów IV. Metody pracy: - słowna - zadaniowa - oglądowa - praktyczna V. Formy pracy: - indywidualna - grupowa Projekt realizowany jest w kilkuosobowych grupach, w ramach klas. Każda grupa otrzymuje inne zadania. Możliwy jest samodzielny wybór zadań (z czterech możliwych) przez każdą grupę.  Zadania prowadzące do realizacji projektu. 1. Podział klas na grupy. 2. Wybór funkcyjnych w ramach grup (lider, sprawozdawca). 3. Każda grupa otrzymuje inne zadania do wykonania. Nauczyciel kieruje do każdej z grup odpowiednie objaśnienia, podpowiada źródła informacji. Równolegle z podaniem tematu projektu na zajęciach matematyki dzieci rozwiązują „Zielone zadania” wzorowane na zadaniach ze zbioru Wojciecha Dziabaszewskiego – WSiP. Zadania te dotyczą działań w zbiorze liczb N, wyrażeń dwumianowanych, liczb dziesiętnych. Część przyrodnicza Część matematyczna JESIEŃ - kalendarz jesieni – obserwujemy i zapisujemy pogodę - obliczenia kalendarzowe. - AKCJA- sprzątanie świata!– zbieranie i segregacja śmieci w najbliższym otoczeniu - zadanie dotyczące ilości zebranych śmieci pod względem wagi i ilości worków - album liści – zbieranie, suszenie, opisywanie i tworzenie grupowych albumów - pomniejszanie i powiększanie liści, rysunki w skali - zbieramy dary jesieni (kasztany, żołędzie) - mnożenie i dzielenie na darach jesieni - konkurs plastyczny „Jesień w mojej okolicy” - śmieszne i straszne dynie – wystawa prac grupowych - zajęcia w terenie – Park Miejski - obserwacja przyrody, wyszukiwanie ciekawych okazów - pamięciowe obliczenia na dostępnym materiale - obserwacja i opisywanie gatunków ptaków odlatujących do ciepłych krajów - obliczanie trasy lotu ptaków PODSUMOWANIE JESIENI - wystawa albumów, darów jesieni, prac plastycznych, - podsumowanie punktów z części matematycznej Część przyrodnicza Część matematyczna ZIMA - kalendarz zimy - obserwujemy i zapisujemy pogodę - obliczenia kalendarzowe - AKCJA- karmnik w każdej klasie! budowanie karmników - obliczanie pól i obwodów wykonanych karmników - obserwacja ptaków i zwierząt, które żyją wśród nas zimą - konkurs plastyczny „Zima za oknem” - zajęcia w terenie - obserwacja przyrody, poszukiwanie ciekawych okazów, zjawisk - mierzenie odległości w terenie - Doświadczenie: - obserwujemy zamarzanie wody, topnienie lodu, rozpuszczanie się śniegu - temperatura zamarzania wody i topnienia lodu, ciężar wody a ciężar lodu? Wyjazd do Palmiarni - obserwacja różnych gatunków roślin PODSUMOWANIE ZIMY - wystawa prac plastycznych - podsumowanie punktów z części matematycznej Część przyrodnicza Część matematyczna WIOSNA - kalendarz wiosny – obserwujemy i zapisujemy pogodę - obliczenia kalendarzowe - AKCJA – sadzimy las! sadzenie drzewek w lesie - obliczamy ilość drzew przypadającą na dany teren - zajęcia w terenie - obserwacja budzących się do życia roślin - obliczenia pamięciowe w terenie - zakładamy ogród ziół w szkole - obliczamy czas wzrostu roślin i ich wysokość - konkurs plastyczny „wiosenne kwiaty” „Dzień Ziemi” – gry, zabawy, konkursy, zagadki matematyczne o tematyce ekologicznej PODSUMOWANIE WIOSNY - wystawa prac plastycznych - podsumowanie punktów z części matematycznej Posumowanie projektu edukacyjnego będzie miało charakter zajęć otwartych dla uczniów uczestniczących bezpośrednio w projekcie jak i dla pozostałych klas Szkoły Podstawowej. Podsumowanie części przyrodniczej: - pokaz multimedialny „Przeżyjmy to jeszcze raz…” - wystawa prac z trzech pór roku Podsumowanie części matematycznej: - zsumowanie punktacji i wyłonienie Mistrza Jesieni, Mistrza Zimy i Mistrza Wiosny oraz Wielkiego Mistrza Zielonych Zadań


Nie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -