Dział: Programy autorskieDodaj artykuł

Projekt edukacyjny: „ Żyj zdrowo”

Marta Hedrych-Rosalska

Projekt edukacyjny: „ Żyj zdrowo” przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego we Wrześni „Uczę się , analizuję, właściwie wybieram, jestem odpowiedzialny” Cel główny: Zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców odnośnie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na nasze zdrowie. Cele szczegółowe: 1. Pogłębienie wiedzy uczniów i rodziców na temat prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety. 2. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie człowieka. 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 4. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności u uczniów za swoje zdrowie i życie Adresaci: uczniowie klasy IV i VI szkoły podstawowej Termin realizacji: marzec - czerwiec Co i kiedy zrobimy w ramach projektu? Obszary zadań Forma i czas realizacji Ewaluacja -podsumowanie Osoba odpowiedzialna 1.Zajęcia wprowadzające – zapoznanie z tematyką projektu Informacja słowna , pierwszy tydzień marca Świadomość własnego zdrowia nauczyciele 2.Przeprowadzenie ankiety na temat nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej uczniów a) opracowanie na podstawie wyników - planszy przedstawiającej stan obecny i propozycje zmian. Ankieta , plansza - do końca marca Wyniki ankiety nauczyciele 3.Pomiary wzrostu, masy ciała – określenie wskaźnika BMI dla każdego ucznia, badanie postawy ciała, badanie wzroku 4.Analiza wskaźnika BMI uczniów. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców Obliczenia wskaźnika BMI każdego ucznia Analiza Ulotka dla rodziców - do końca marca Wskaźniki BMI nauczyciele 5.Wykonanie gazetek tematycznych, prac plastycznych :„Wiem co jem”, „Ruch warunkiem życia” Gazetka , prace plastyczne – do końca kwietnia Konkurs - rozstrzygnięcie nauczyciele 6.Pije mleko, spożywam jego przetwory, jestem zdrowy a) poznanie wartości odżywczych mleka i jego przetworów , b) poznanie procesu produkcji produktów mleczarskich, c)degustacja produktów w Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni Wycieczka Degustacja - kwiecień Zgaduj - zgadula nauczyciele 7.Międzyklasowy konkurs pod hasłem „Najzdrowsze owoce/ warzywa to …” – prezentacja w dowolnej formie, przygotowanie soku, sałatki wg własnej receptury Ćwiczenia praktyczne, pokaz, prezentacja - kwiecień Konkurs - rozstrzygnięcie nauczyciele 8.Zajęcia w Gospodarstwie Agroturystycznym -zdrowa żywność II śniadanie - seans w jaskini solnej „ Galos” Seans w jaskini solnej, zdrowa żywność rekreacja - kwiecień Zgaduj - zgadula nauczyciele 9. Przygotowanie dowolnej ulotki –„Promuj zdrowie” Ulotka - grafika komputerowa - maj Konkurs - rozstrzygniecie nauczyciele 10. „Z nauką po zdrowie” – realizowanie treści projektu podczas zajęć dydaktycznych: Matematyka – mój wskaźnik BMI Język polski – „ Jak pięknie żyć” „Piszemy list do wiosny”, „ Tworzymy księgę czarodziejskich przepisów” Przyroda –„Czy wiesz co jesz”, „Piramida zdrowego żywienia”, „choroby układu pokarmowego” Wych.fiz. – ćw. poprawiające kondycję fizyczną – broszurka dla uczniów, „Czy mam prawidłową postawę ciała”, „wady postawy”, dobór ćw. kształtujących prawidłową postawę ciała, wędrówka po dyscyplinach sportowych Lekcje wychowawcze: - konsekwencje nieprawidłowego odżywiania „ Anoreksja i bulimia” „Profilaktyka grypy’” Zajęcia informatyczne Przygotowanie prezentacji multimedialnej, Ulotki „ Zdrowy styl życia Od marca do maja Obliczenia matematyczne Prace literackie Piramida zdrowego żywienia Ćwiczenia, prezentacja multimedialna Zajęcia sportowe na Sali i na świeżym powietrzu Pogadanka Pogadanka Prezentacja działań Ulotka – grafika komputerowa Wskaźniki BMI Konkurs - rozstrzygnięcie Test , konkurs plastyczny – rozstrzygnięcie Prawidłowy pokaz ćwiczeń Zgaduj – zgadula Zgaduj – zgadula Konkurs - rozstrzygnięcie nauczyciele psycholog Pielęgniarka 11.Podsumowanie projektu wspólnie z rodzicami: - omówienie podjętych działań, - ogłoszenie wyników konkurów - nagrodzone prace - zdrowy poczęstunek Familiada – rodzice kontra uczniowie , Podsumowanie działań Zdrowy poczęstunek - czerwiec Konkursy - rozstrzygnięcie Nauczyciele Pielęgniarka szkolna Rezultaty realizacji działań: Realizatorzy projektu edukacyjnego po zakończeniu jego działań : -znają zasady racjonalnego żywienia - potrafią omówić piramidę zdrowia, -umieją przeliczać wartości kaloryczne z uwzględnieniem sposobu życia, -potrafią przygotować posiłki zawierające zdrową żywność, - potrafią dokonać właściwych wyborów przy zakupie żywności, -potrafią dokonać wyboru zdrowej żywności i wskazać warunki niezbędne do uzyskania zdrowej żywności, - znają podstawowe składniki odżywcze i ich wpływ na organizm ludzki - znają zasady savoir-vivru, - potrafią scharakteryzować choroby wywołane nieprawidłowym odżywianiem, - potrafią ułożyć jadłospis z uwzględnieniem zasad racjonalnego odżywiania się, - potrafią zaproponować ćwiczenia relaksujące i poprawiające sprawność fizyczną, - potrafią określić stopień swojej sprawności fizycznej, - znają zasady planowania aktywnego wypoczynku, - potrafią na podstawie obserwacji wyciągać wnioski. Upowszechnienie wiedzy o właściwych zachowaniach zdrowotnych oraz promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat wzmocni konkretne zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne, a te zdominują życie dorosłego już człowieka. Okres II etapu edukacyjnego( 12 – 14 lat) jest więc najważniejszym momentem do świadomego i efektywnego działania na rzecz zdrowia. Dziecko w tym okresie zdobywa podstawy zachowań prozdrowotnych, które zachowuje na całe późniejsze życie. Opracowanie: Marta Hedrych – Rosalska, Realizatorzy projektu: nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy Osoby wspierające projekt: pielęgniarka szkolna, psycholog


Nie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -