Dział: Scenariusze i konspektyDodaj artykuł

AGRESJA WŁASNA I OTOCZENIA - JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ

Maciej Przycki wychowawca MOW nr 1 w Łodzi

Cel główny:

- Wychowanek potrafi radzić sobie agresją własną i otoczenia

Cele operacyjne:

- Wychowanek zna różne sposoby radzenia sobie z agresją własną i otoczenia

- Umie panować nad własnymi negatywnymi emocjami

- Zna cechy ofiary i agresora

- Zna adresy, osoby, do których może się zwrócić w przypadku wystąpienia problemu agresji

- Umie zachować się asertywnie

- Potrafi pracować w grupie

METODY:

· „burza mózgów”

· dyskusja

· inscenizacja

FORMA:

· poznawcza

· twórcza

· zabawowa

· praca indywidualna

· praca zespołowa

ŚRODKI:

· arkusze papieru

· pisaki

· kartki

· arkusz, „co to jest agresja”

CZAS: 90 minut

PRZEBIEG LEKCJI:

 1. Powitanie i wprowadzenie tematu lekcji
 2. Rozgrzewka – głuchy telefon, hasło „agresja rodzi agresje”. Dyskusja na ten temat, prawda, czy fałsz
 3. Prowadzący pokazuje kartki z opisem sytuacji, uczniowie musza zawiesić na tablicy po prawej kartki z opisem sytuacji agresywnej, po lewej nieagresywnej, po środku wieszamy sytuacje sporne, które kolejno omawiamy

( Załącznik nr 1)

 1. Grupa podzielona na 3 zespoły. Każdy zespól zastanawiają się i spisują na kartce, co należałoby zrobić, by przeciwdziałać agresji :

· w domu

· na ulicy

· w szkole

Wspólne omawianie pracy każdej grupy, pozostali wychowankowie włączają swoje propozycje.

5. Scenki dotyczące agresji przedstawiane, przez uczniów ochotników

· Dwóch chłopców na ulicy bije młodszego kolegę

· Chłopiec rzuca kamieniami w kota

· Spotkanie kibiców klubów ŁKS i RTS

· Uczniowie wymuszają pieniądze od młodszego kolegi

Omówienie scenek i rozważenie jak należy zachować się jako: ofiara, oraz świadek w/w zdarzeń.

 1. Cechy ofiary i agresora.

Wychowanków dzielimy na dwie grupy. Jedna grupy pracuje nad cechami ofiary a druga nad cechami agresora.

W każdym zespole jeden z wychowanków rysuje na dużym arkuszu papieru sylwetkę człowieka, w którą wpisuje odpowiednie cechy. Na zakończenie ćwiczenia następuje prezentacja prac z odczytaniem cech.

7. Każdy wychowanek losuje jedna z czterech sytuacji i zastanawia się jak w tej podanej sytuacji można zachować się: agresywnie i nieagresywnie.

(załącznik nr 2)

Wspólnie zastanawiamy się jak można rozwiązywać sytuacje konfliktowe bez zachowań agresywnych

8. Sporządzenie listy sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Sposoby realizacji:

- Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel prosi o zastanowienie się i wypisanie na dużym arkuszu papieru lub tablicy możliwie wszystkich stosowanych przez nich sposobów wyrażania negatywnych emocji, głównie złości.

- Kolejny etap to analiza wypisanych sposobów w podanej kolejności i eliminowanie tych, które grupa uznaje za destrukcyjne. Można je skreślać lub wymazywać. W pierwszej kolejności wymazujemy zachowania agresywne np.: wyzywanie, kopanie, plotkowanie, popychanie, następnie zachowania pasywne np.: rozpamiętywanie, martwienie się, ignorowanie, przepraszanie itp. Z listy wybieramy teraz sposoby, które uwalniają energię, ułatwiają proces dystansowania się, choć nie prowadzą do rozwiązań sytuacji konfliktowej

- Analizujemy szczegółowo również zachowania, które należą do konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemem i własną złością- uczniowie wypisują propozycje na tablicy.

9. Podsumowanie zajęć. Podanie kilku adresów instytucji, osób do których można się zwrócić o pomoc

10. Prąd

11. ankieta ewaluacyjna

· w skali od 1 do 6 jak oceniasz te zajęcia

· co Ci się podobało?

· Co byś zmienił/ zmieniła?

Załączniki

Załącznik nr 1

ARKUSZ, Czy to jest agresja?

 1. Jaś zbił brata, bo przeszkadzał mu oglądać film.
 2. Babcia zabiła kurę i ugotowała z niej rosół
 3. Kuba pchnął Marka na ścianę, bo ten go wyzywał
 4. Lis zjadł kurę
 5. Adam na treningu judo rzucił Jarka na matę
 6. Ola przeczytała pamiętnik Joli (bez jej zgody)
 7. Kamil sfaulował Michała podczas gry w piłkę
 8. Dzieci rzucały w bezpańskiego psa kamieniami
 9. Pies pogryzł chłopca
 10. Hanka powiedziała do Maćka „Ty idioto”

Załącznik nr 2

1) Kolega z Twojej grupy posądza Cię o kradzież telefonu komórkowego

2) Twój kolega chce teraz głośno słuchać muzyki, podczas gdy Ty jesteś zmęczony i chcesz iść spać

3) Jesteś kibicem Widzewa, podczas gdy do waszej grupy przychodzi nowy wychowanek i przechwala się, że to ŁKS jest najlepszym zespołem

4) Przychodzisz do sypialni a na Twoim łóżku leżą porozkładane gazety i panuje ogólny bałagan. W pokoju jest tylko jeden z Twoich kolegów ( sypialnia jest 5 osobowa)


Nie ma jeszcze komentarzySkomentuj artykuł

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -